Select Language: English Thai

Bosisto's History

Joseph Bosisto

โจเซฟ โบสิสโต (ค.ศ.1824-ค.ศ.1898) เกิดที่เมืองลีดส์ ประเทศอังกฤษ ในวัยเด็กอาศัยอยู่ที่แคว้นยอร์คเชียร์และเซอร์เรย์ ในปี ค.ศ.1847 เขาได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมเภสัชกรรมอังกฤษและดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมอีกด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 1851 เขาตัดสินใจเดินทางไปขุดทองต่างแดนที่เมืองวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย แม้จะไม่พบทองที่นั่น แต่สิ่งที่เขาพบคือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าดอกไม้และพันธุ์พืชพื้นถิ่นนานาชนิดในเหมืองทอง Forest creek จากนั้นไม่นานโบสิสโตก่อตั้งร้านขายยาเป็นของตัวเองและเริ่มเป็นที่รู้จักในนาม “นายแพทย์โบสิสโต” แต่ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “โบสิสโต” ก็คงจะไม่เกิดขึ้น ถ้าในวันนั้นเขาไม่มีเพื่อนนักพฤกษศาสตร์ที่ชื่อ เฟอร์ดินานด์ มูเอลเลอร์

โจเซฟ โบสิสโต ได้รับความช่วยเหลือจาก เฟอร์ดินานด์ มูเอลเลอร์ ในการค้นคว้าเกี่ยวกับน้ำมันยูคาลิปตัสเชิงพาณิชย์ แล้วโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันยูคาลิปตัสของเขาก็เริ่มก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1852 ซึ่งมีเพียงเครื่องกลั่นขนาดเล็กริมแม่น้ำแดนเดอนอง เมืองวิคตอเรีย จากนั้นเขาก็เริ่มสร้างเครื่องกลั่นมากขึ้นเรื่อยๆ นับได้ว่า โบสิสโต คือ ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำมันยูคาลิปตัสอย่างแท้จริง

น้ำมันที่ได้จากการสกัดต้นยูคาลิปตัสถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ จนสุดท้ายได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ผู้คนที่รักในสุขภาพต่างจดจำเครื่องหมายการค้าที่เป็นวงกลมสีเหลือง ภายในมีนกแก้วเกาะอยู่บนกิ่งยูคาลิปตัสได้เป็นอย่างดี ต่อมาในปี ค.ศ. 1865 ผลิตภัณฑ์ “โบสิสโต” ตรานกแก้ว เริ่มเป็นที่แพร่หลายในประเทศอังกฤษ แผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปยุโรป ประเทศอินเดีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1877 และทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของน้ำมันยูคาลิปตัส “โบสิสโต” ตรานกแก้ว

Bosisto's timeline